CENTRUM CAM

Gezondheidsvoorlichting/-advies
Inter-collegiale (behandel) consulten
Cursussen/Workshops, Opleidingen
Onderwijsontwikkeling/-advies
Micro-uitgeverij

Centrum CAM voert haar werkzaamheden uit binnen het CAM-domein

[ CAM : Complementary and Additive Medicine ]

Welkom op de home pagina van Centrum CAM

Logo Centrum CAMCentrum CAM is een volledig onafhankelijk en zelfstandig bedrijf dat zich vooral beijverd in het verbeteren van het CAM-domein.
Centrum CAM biedt zo breed mogelijk (binnen het CAM-domein) ondersteuning, informatie en hulp, waarbij deze ‘home pagina van Centrum CAM‘ als startpunt geldt.
Wij vertrouwen er op dat u hier (zowel op de home pagina van Centrum CAM als op navolgende pagina’s) vind wat u zoekt. Kijk, wat informatie (en downloads) betreft, vooral ook eens op onze pagina Informatie&Downloads en lees (of download) daar berichten die voor u van belang zijn.
Zo niet, stuur ons dan even een mailtje zodat wij de gewenste ondersteuning, informatie of hulp kunnen toevoegen.
U kunt ons bereiken via mail (zie: contactgegevens) of eenvoudiger: via ons contactformulier.

Wij wensen u veel leesplezier.

Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Neem dan, via mail of telefoon, contact met ons op.
Wij  kunnen meer leveren dan op deze website overzichtelijk weer te geven is.

Nieuws

Op regelmatige (en onregelmatige) momenten, zal Centrum CAM haar website aanvullen. Dat zal, in veel gevallen, via de Informatie & Download pagina verlopen maar soms ook via andere pagina’s.
Voor bezoekers is niet altijd even duidelijk waar aanvullingen staan.
Om dat beter te faciliteren, zullen deze aanvullingen hieronder in lijstvorm worden weergegeven (waarbij oudere updates zullen wordenb weggelaten voor het overzicht).

9-5-2022: Ik ga weer lesdagen verzorgen 🙂 !!! Kijk op de bladzijde “Diensten @ Producten“, tabblad ‘Workshops’.

9-5-2022: De eerste “Ik”-middelen zijn beschikbaar en worden kort toegelicht op de bladzijde “Diensten @ Producten“, tabblad ‘Ik-middelen (homeopathie)’.

Centrum CAM: Gezondheidsvoorlichting / -advies

VoorlichtingCentrum CAM geeft, in de meest brede zin van het begrip, voorlichting over hoe de persoonlijke gezondheid te behouden en/of te verbeteren is (lessen “gezond-zijn en -blijven”).
Zowel particulieren als instanties, (basis-)scholen, verenigingen, enzovoort, kunnen hiervan gebruik maken.

Advies

In dat kader adviseert Centrum CAM, op basis van haar brede kennis en achtergrond van het CAM-domein, particulieren over de beste weg die zij kunnen volgen om hun gezondheid te behouden of te verbeteren.
Binnen dit traject ontvangen particulieren altijd advies in ‘gezond-zijn en -blijven‘.

Werkwijze

Particulieren komen bij ons voor een brede, vakdiscipline-overstijgende, intake en ontvangen daarna advies over de beste/meest voor hen zinvolle weg bij fysieke en/of psychosociale problematiek.
Onderdeel daarvan vormt altijd advies in ‘gezond-zijn en -blijven‘.

Het advies van Centrum CAM kan inhouden dat zij het beste een bepaalde behandelvorm (of een specifieke therapeut) kunnen consulteren.
Centrum CAM zal, na overleg, de gegevens van de intake doorsturen.
Ook is het mogelijk, bij gecompliceerdere problematiek of bij problematiek dat multi-disciplinair behandelen gewenst is.
Centrum CAM zal dan optreden als coach/behandelcoördinator en het gehele behandelproces blijft coördineren.
De cliënt komt in die situatie op regelmatige momenten voor controle terug bij Centrum CAM.

Centrum CAM zal zelf geen behandeling uitvoeren maar deze laten uitvoeren door therapeuten/instellingen waarmee zij samenwerkt.
In voorkomende gevallen zullen therapeuten/instellingen worden gezocht die de gewenste specifieke deskundigheid beschikbaar hebben.

Op onze pagina Diensten & Producten leest u daar meer over.

Centrum CAM: Inter-collegiale (behandel) consulten

Samen sta je sterkerTherapeuten staan, doorgaans, alleen in hun praktijk.
Dat betekend dat zij weinig mogelijkheden hebben tot overleg/klankborden met een collega, bijvoorbeeld over een behandelplan of een behandeling/voortgangsresultaten.

Het kan voorkomen, dat een therapeut behoefte heeft aan overleg/klankborden. Centrum CAM biedt hiervoor mogelijkheden.

Ook kan het voorkomen dat een ingezet behandelplan/ingezette behandeling tot (te) weinig of niet het gewenste resultaat leidt.

Centrum CAM kan dan, op basis van haar brede kennis en achtergrond van CAM-behandelwijzen, geconsulteerd worden (Hierbij dienen intake- en behandelgegevens te worden overlegd. Let op: hiervoor is toestemming van de betreffende cliënt noodzakelijk (svp getekend toestemmingsformulier meesturen)!)
Centrum CAM beoordeeld dan de ingeslagen weg en geeft advies over eventueel te nemen vervolgstappen die de behandeling weer in positieve zin kunnen bijsturen.

Op onze pagina Diensten & Producten leest u daar meer over.

Centrum CAM: Cursussen / Workshops en Opleidingen

cursussen, workshops en opleidingenCentrum CAM levert, zowel op eigen initiatief als op aanvraag,  eendags-cursussen, kortlopende cursussen (tot maximaal 5 dagen) en (kortlopende en volledige) opleidingen (langer dan 5 dagen tot maximaal 4 jaar).

Onderwijsaanbod kan plaats vinden vanuit Centrum CAM of, op verzoek, als in-company aanbod voor een aanvrager worden verzorgd.

In haar aanbod baseert Centrum CAM zich op haar brede kennis van behandelwijzen uit het CAM-domein.

Alle onderwijsaanbod dat door Centrum CAM wordt geleverd, zal plaats vinden op Hbo-niveau.

Op onze pagina Diensten & Producten leest u daar meer over.

Centrum CAM: Onderwijsontwikkeling en -advies

curriculum ontwikkeling, onderwijsadvies

Centrum CAM heeft, als onderwijsadviseur/-ontwikkelaar, bij diverse opleiders meegewerkt aan het doorontwikkelen van onderwijs en de bij-/nascholingen op Hbo-niveau.
Ook verzorgt Centrum CAM ondersteuning aan opleiders en therapeuten die hun onderwijs naar Hbo-niveau willen tillen of die willen starten met het verzorgen van onderwijs (in welke vorm dan ook) maar zich nog in de idee-/ontwikkelfase bevinden.

Op onze pagina Diensten & Producten leest u daar meer over.

Centrum CAM: Micro-uitgeverij

Centrum CAM heeft een kleine (micro) uitgeverij beschikbaar.

Binnen deze micro-uitgeverij beheren wij een aantal publicaties en geven wij deze (eventueel in licentie) uit ten behoeve van verspreiding van kennis voor het CAM-domein.
Hieronder vallen studieboeken, afstudeerscripties, kleine informatieve uitgaven en diverse publicaties (rapporten, enzovoort).

Op onze pagina Micro uitgeverij leest u daar meer over.