Diensten & Producten

Hoewel dat misschien vreemd klinkt, vormt het ‘leveren’ van onderwijs (in de meeste brede zin, dus ook voorlichting) een ‘dienst’ of ‘product’ en valt daarmee onder ‘Diensten & Producten’.
Alle, door Centrum CAM geleverde, workshops, cursussen en lezingen vallen dus onder ‘Diensten & Producten’.
Dat is dan ook de reden waarom het kopje “Diensten & Producten” werd gebruikt, alhoewel het een niet gebruikelijke aanduiding is binnen de complementaire behandelwijzen.

Op al onze Diensten & Producten zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden via deze link: ALV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centrum CAM (zie: contactgegevens) of eenvoudiger: via ons contactformulier.

Deze pagina maakt gebruik van tabbladen
Via de tabbladen hieronder, kun je kiezen voor een bepaalde vorm van ‘dienst’ of ‘product’ van Centrum CAM.