Micro-uitgeverij

Voor het beheren en uitgeven van kleine/beperkte publicaties heeft Centrum CAM een micro-uitgeverij beschikbaar.

Via onze micro-uitgeverij is het mogelijk om op simpele wijze ISBN/EAN nummers te verkrijgen voor uitgaven zodat deze beter zijn beschermd.

De kosten voor opname van publicaties worden ten alle tijden zo laag mogelijk gehouden.
Uitgaven worden altijd (tenzij anders overeengekomen met de aanbieder/auteur) in zogenaamde budget-uitgave geleverd: afmeting standaard A4 (eventueel A5), gelijmd, gekleurd omslag, inhoud zwart/wit.
Met de aanbieder (auteur/auteurs) worden afspraken gemaakt over de wijze van druk en publicatie.
Micro-uitgeverij Centrum CAM vraagt een ISBN/EAN nummer aan en neemt de uitgave op in haar collectie. De uitgave wordt hierna zo snel mogelijk gepubliceerd op de website van micro-uitgeverij Centrum CAM.
In principe worden de kosten van de verkrijging van het ISBN/EAN nummer plus de kosten van druk van (minimaal) drie exemplaren (een voor Centraal Boekhuis, een voor de aanbieder/auteur en een voor ons eigen archief) bij de aanbieder in rekening gebracht tenzij hierover afwijkende afspraken worden gemaakt (zoals bijvoorbeeld bij publicaties die voor een breder publiek beschikbaar dienen te zijn).
Indien meer exemplaren gewenst zijn, t.b.v. de auteur/auteurs, worden hierover bij aanbieding afspraken gemaakt.

Met het aanbieden van de betreffende uitgave aan micro-uitgeverij Centrum CAM geeft de auteur i.c. geven de auteurs toestemming aan micro-uitgeverij Centrum CAM tot het  opnemen van de betreffende uitgave in onze collectie en het beheren daarvan met (desgewenst) het (publiekelijk) uitgeven.
Ook is het mogelijk dat uitgaven (altijd in overleg met de auteur) in licentie worden gegeven bij een grotere uitgeverij.

U kunt onze uitgeverij bereiken, via het mailadres: uitgeverij@centrum-cam.nl of eenvoudiger: via ons contactformulier. U kunt deze ook gebruiken voor het opvragen van meer informatie.

Collectie

Op dit moment heeft Uitgeverij Centrum CAM de volgende publicaties in haar collectie/in beheer:

ISBN/EAN Titel en omschrijving
978-90-809763-1-3 Jij Ik Jullie Wij / Nieuwetijdskinderen; een nieuwe kijk op het normale kind (afstudeerscriptie)
Afstudeerscriptie over het verschijnsel “Nieuwetijdskinderen”.
In deze scriptie is niet alleen een zeer uitgebreide bespreking opgenomen maar is ook een grote hoeveelheid onderzoeks-/statistischegegevens opgenomen.
scriptie Karin
978-90-809763-0-6 Accreditatie CAM; een noodzakelijke (volgende) stap voor CAM (rapport)
Dit boekje is specifiek geschreven ter informatie van het CAM-domein [CAM = Complementary and Additive medicine] over accreditatie. Doelstelling van dit boekje is het wegnemen van bestaande ‘sprookjes’ over accreditatie en het inzichtelijk maken van wat accreditatie nu eigenlijk inhoud.
Dit boekje is kosteloos verspreid onder beroepsverenigingen, koepels en andere belanghebbenden binnen het CAM-domein.
Accreditatie CAM
978-90-809763-3-7 Een Complementaire Zienswijze; Spirituele visie op de complementaire gezondheidszorg, een ontdekkingstocht (studieboek)
Dit boek is specifiek geschreven om studenten in de zorggerelateerde studierichtingen enig inzicht te bieden in de denkwijzen, theorieën en achterliggende filosofieën binnen het niet-reguliere/complementaire domein.
Zonder al te veel discussie te willen opstarten, alhoewel discussie zeker een onderdeel vormt van dit lesprogramma, worden de deelnemers/studenten meegenomen op een safari door het complementaire domein.
Complementaire Zienswijze
978-90-809763-4-4 Inleiding in de Complementaire Behandelwijzen; een aanvulling (studieboek)
Dit boek is gebruikt om studenten in het Hbo-onderwijs, voornamelijk de binnen de zorggerichte studierichtingen (verpleegkunde, fysiotherapie, cesartherapie, sociaalpedagogischehulpverlening en maatschappelijkwerk) enige kennis van het niet-reguliere domein (complementaire behandelwijzen) inclusief de daarbij behorende denkwijzen te verschaffen.
Inl Complementaire Behandelwijzen
978-90-809763-2-0 Kinderen van Morgenzon; werkboekje voor terminale kinderen (zelfwerkboekje voor kinderen en ouders)
Dit boekje werd geschreven door een therapeut tijdens de begeleiding van een kind met een terminale, onbehandelbare, hersenstamtumor. In overleg en nauwe samenwerking met het kind en de ouders werd een boekje samengesteld waarmee de ouders het kind konden begeleiden richting overlijden.
Het geheel was een intensief en emotioneel proces dat zowel door het kind, de ouders als de overige familie als een steun werd ervaren.
Tijdens de crematie mocht de auteur een stuk, dat bijzondere emotionele waarde had voor de ouders, uit het boek voordragen.
Kinderen van Morgenzonland
978-90-809763-5-1 Medische BasisKennis voor het CAM-Domein (studieboek)
Vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via de reguliere boekhandel !
Dit boek is (in combinatie met ISBN 978-90-809763-6-8) bijzonder geschikt voor gebruik binnen het onderwijs in het CAM-domein, daar waar conform de PLATO-eisen onderwijs in Medische basiskennis moet worden aangeboden. In dit boek worden uitsluitend die onderdelen van de MBK aangeboden die in de PLATO-eisen zijn opgenomen.
Hiernaast is dit boek bij uitstek geschikt voor zelfstudie. Een ieder die kennis over MBK wil opfrissen of nog een MBK-diploma dient te behalen kan dit boek gebruiken als zelfstudiemateriaal (in combinatie met het werkboek) waarna het afleggen van toetsen i.c. een examen via een daarvoor aangewezen instelling kan worden geregeld.
MBK theorie
978-90-809763-6-8 Medische BasisKennis voor het CAM-Domein; Werkboek (studieboek)
Vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via de reguliere boekhandel !
Dit boek is (in combinatie met ISBN 978-90-809763-5-1) bijzonder geschikt voor gebruik binnen het onderwijs in het CAM-domein, daar waar conform de PLATO-eisen onderwijs in Medische basiskennis moet worden aangeboden. In dit werkboek toetsen studenten hun kennis alvorens zij een toets of examen afleggen om zodoende kosten van her-toetsen en/of – examens te voorkomen.
Hiernaast is dit boek bij uitstek geschikt voor zelf-overhoring tijdens zelfstudie. Een ieder die kennis over MBK wil opfrissen of nog een MBK-diploma dient te behalen kan dit boek (in combinatie met het theorieboek) gebruiken als zelfstudie materiaal waarna het afleggen van toetsen i.c. een examen via een daarvoor aangewezen instelling kan worden geregeld.
MBK werkboek
978-90-809763-7-5 PsychoSociale BasisKennis voor het CAM-Domein (studieboek)
Vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via de reguliere boekhandel !
Dit boek is (in combinatie met ISBN 978-90-809763-8-2) bijzonder geschikt voor gebruik binnen het onderwijs in het CAM-domein, daar waar conform de PLATO-eisen onderwijs in Psychosociale basiskennis moet worden aangeboden. In dit boek worden uitsluitend die onderdelen van de PSBK aangeboden die in de PLATO-eisen zijn opgenomen.
Hiernaast is dit boek bij uitstek geschikt voor zelfstudie. Een ieder die kennis over PSBK wil opfrissen of nog een PSBK-diploma dient te behalen kan dit boek gebruiken als zelfstudiemateriaal (in combinatie met het werkboek) waarna het afleggen van toetsen i.c. een examen via een daarvoor aangewezen instelling kan worden geregeld.
PSBK theorie
978-90-809763-8-2 PsychoSociale Basiskennis voor het CAM-Domein; Werkboek (studieboek)
Vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via de reguliere boekhandel !
Dit boek is (in combinatie met ISBN 978-90-809763-7-5) bijzonder geschikt voor gebruik binnen het onderwijs in het CAM-domein, daar waar conform de PLATO-eisen onderwijs in Psychosociale basiskennis moet worden aangeboden. In dit werkboek toetsen studenten hun kennis alvorens zij een toets of examen afleggen om zodoende kosten van her-toetsen en/of – examens te voorkomen.
Hiernaast is dit boek bij uitstek geschikt voor zelf-overhoring tijdens zelfstudie. Een ieder die kennis over PSBK wil opfrissen of nog een PSBK-diploma dient te behalen kan dit boek (in combinatie met het theorieboek) gebruiken als zelfstudie materiaal waarna het afleggen van toetsen i.c. een examen via een daarvoor aangewezen instelling kan worden geregeld.
PSBK werkboek
978-90-809763-9-9 Medische basisKennis & psychosociale basiskennis voor het CAM domein; deel 1 (studieboek)
Vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via de reguliere boekhandel !
Dit boek is (in combinatie met ISBN 978-90-824077-0-9 en ISBN 978-90-824077-1-6) bijzonder geschikt voor gebruik binnen het onderwijs in het CAM-domein, daar waar conform de PLATO-eisen onderwijs in Medische en Psychosociale basiskennis moet worden aangeboden. In dit boek worden uitsluitend die onderdelen van de MBK en PSBK aangeboden die in de PLATO-eisen zijn opgenomen.
Hiernaast is dit boek bij uitstek geschikt voor zelfstudie. Een ieder die kennis over MBK en PSBK wil opfrissen of nog een MBK en PSBK-diploma dient te behalen kan dit boek gebruiken als zelfstudiemateriaal (in combinatie met het werkboek) waarna het afleggen van toetsen i.c. een examen via een daarvoor aangewezen instelling kan worden geregeld.
MPsBK theorie 1
978-90-824077-0-9 Medische basisKennis & psychosociale basiskennis voor het CAM domein; deel 2 (studieboek)
Vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via de reguliere boekhandel !
Dit boek is (in combinatie met ISBN 978-90-809763-9-9 en ISBN 978-90-824077-1-6) bijzonder geschikt voor gebruik binnen het onderwijs in het CAM-domein, daar waar conform de PLATO-eisen onderwijs in Medische en Psychosociale basiskennis moet worden aangeboden. In dit boek worden uitsluitend die onderdelen van de MBK en PSBK aangeboden die in de PLATO-eisen zijn opgenomen.
Hiernaast is dit boek bij uitstek geschikt voor zelfstudie. Een ieder die kennis over MBK en PSBK wil opfrissen of nog een MBK en PSBK-diploma dient te behalen kan dit boek gebruiken als zelfstudiemateriaal (in combinatie met het werkboek) waarna het afleggen van toetsen i.c. een examen via een daarvoor aangewezen instelling kan worden geregeld.
MPsBK theorie 2
978-90-824077-1-6 Werkboek bij medische basisKennis & psychosociale basiskennis voor het CAM domein (studieboek)
Vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via de reguliere boekhandel !
Dit boek is (in combinatie met ISBN 978-90-809763-9-9 en ISBN 78-90-824077-0-9) bijzonder geschikt voor gebruik binnen het onderwijs in het CAM-domein, daar waar conform de PLATO-eisen onderwijs in Medische en Psychosociale basiskennis moet worden aangeboden. In dit boek worden uitsluitend die onderdelen van de MBK en PSBK aangeboden die in de PLATO-eisen zijn opgenomen.
Hiernaast is dit boek bij uitstek geschikt voor zelfstudie. Een ieder die kennis over MBK en PSBK wil opfrissen of nog een MBK en PSBK-diploma dient te behalen kan dit boek gebruiken als zelfstudiemateriaal (in combinatie met het werkboek) waarna het afleggen van toetsen i.c. een examen via een daarvoor aangewezen instelling kan worden geregeld.
MPsBK werkboek
978-90-824077-2-3 Rapport “Register voor Therapeuten” (rapport)
Dit rapport is samengesteld om voor alle belanghebbende partijen binnen het CAM-domein inzichtelijk te maken wat de status-quo binnen het CAM-domein is, wat de gewenste situatie is teneinde het CAM-domein als volwaardig partner binnen de zorg-sector een plaats te geven en op welke wijze dat te bereiken is. Belangrijkste onderdeel hiervan vormt de opzet van een (meetbaar) Register voor Therapeuten (na bespreking van de huidige beschikbare registers en de onvolkomenheden daarvan).
Dit rapport is verspreid onder VWS, OCW en de zorgverzekeraars.
Belanghebbende partijen kunnen uiteraard een exemplaar van dit rapport opvragen.
rapport Register Therapeuten
978-90-824077-3-0 Bewegingsleer (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Bewegingsleer
978-90-824077-4-7 Methodisch handelen (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Methodisch handelen
978-90-824077-6-1 FysioPathologie (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
FysioPathologie
978-90-824077-5-4 Psychologie en PsychoPathologie (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Psychologie en PsychoPathologie
978-90-824077-7-8 Spinaal segment (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Spinaal segment
978-90-824077-8-5 Triggerpoint introductie (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Triggerpoint introductie
978-90-824077-9-2 Triggerpoint specialist (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Triggerpoint specialist
978-90-828800-3-8 Triggerpoint therapeut (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Triggerpoint therapeut
978-90-828800-4-5 Artrogeen basis (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Artrogeen basis
978-90-828800-6-9 Artrogeen vervolg (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Artrogeen vervolg
978-90-828800-5-2 Fascie (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Fascie
978-90-828800-0-7 Module 1: Triggerpointtherapie en introductie dry needling (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie, doelgroep Fysiotherapeuten.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Module 1: Triggerpointtherapie en introductie dry needling
978-90-828800-1-4 Triggerpointtherapie en dry needling bovenste kwadrant (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie, doelgroep Fysiotherapeuten.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Triggerpointtherapie en dry needling bovenste kwadrant
ISBN-NUMMER aangevraagd Module 2: Triggerpointtherapie en dry needling bovenste kwadrant Studiemateriaal (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie, doelgroep Fysiotherapeuten.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Module 2: Triggerpointtherapie en dry needling bovenste kwadrant Studiemateriaal
978-90-828800-2-1 Module 3: Triggerpointtherapie en dry needling onderste kwadrant (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie, doelgroep Fysiotherapeuten.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Module 3: Triggerpointtherapie en dry needling onderste kwadrant
ISBN-NUMMER aangevraagd Module 3: Triggerpointtherapie en dry needling onderste kwadrant Studiemateriaal (studieboek)
Dit boek behoort bij het onderwijs-/lesmateriaal van Prevenzis voor de opleidingen Neuromusculaire Triggerpointtherapie, doelgroep Fysiotherapeuten.
Aangezien de opleiding Neuromusculaire Triggerpointtherapie voor diverse onderscheiden doelgroepen wordt verzorgd (op passende niveaus) en daarmee verschillende vrijstellingsregelingen van toepassing zijn, is het van belang bij het bestellen van boeken de juiste boekenlijst te gebruiken.
Module 3: Triggerpointtherapie en dry needling onderste kwadrant Studiemateriaal

Op al onze Diensten & Producten zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden via deze link: ALV.