Nico

Mijn naam is Nico Smits, geboren 30 september 1954 te Brummen.

Over Nico

Sinds half september 2011 woont Nico in Borne, waar hij zijn bedrijf Centrum CAM heeft geopend.
Nico is een gevoelig, praktisch en kritisch mens. In het leven heeft zijn emotionele kant voorrang op de rationele benadering.
Zijn ervaringen hebben Nico geleerd te vertrouwen op zijn gevoel omdat dit vaak het juiste is.

In de dagelijkse gang van zaken, zowel in mijn werk, praktijk en privéleven, hanteert Nico de praktische benadering.
Deze praktische benadering is doorgaans gebaseerd op zijn gevoeligheid.
Het wordt weleens als onbegrijpelijk en ‘tegen de regels in‘ genoemd, maar het gebruik van zijn gevoeligheid om te komen tot een praktische ‘vertaling’, leidt bij Nico tot een prima resultaat en dit wordt doorgaans zeer gewaardeerd.

Wilt u meer weten of informatie over specifiek de werkwijze van Nico?
Neem dan contact met ons op: zie contact.

nico

Geschiedenis Nico

Gezien zijn leeftijd, heeft Nico al een behoorlijke geschiedenis achter zich.
De achter hem liggende jaren hebben hem, uiteraard, gemaakt tot wie hij nu is.

Achtergrond

Nico’s achtergrond bestaat uit een technische opleiding gekoppeld aan een ontwikkeling op het gebied van de niet-reguliere geneeskunde (natuurgeneeskunde, homeopathie, podologie, acupressuur, massage-technieken, laagfrequent-magneetveldtherapie, magnetiseren en een scala aan remedies en andere behandelwijzen).
Als diagnose methode gebruikt Nico vooral de – toegepaste – Kinesiologie, die hijcombineert met reflexzones, alarmpunten en andere praktische toepassingen, waarbij dan een belangrijke combinatie met gesprekken wordt gemaakt.
Hierdoor kan hij, doorgaans, zeer snel de oorzaak van problematiek achterhalen en een juiste benadering/behandelwijze voorstellen.

Praktisch

In zijn werkzaamheden ten aanzien van behandelwijzen, doorziet Nico doorgaans snel, of een (nieuwe) behandelwijze binnen het CAM-domein enige toegevoegde waarde heeft.
Voor het vormen van een beeld, vertelt hij altijd dat hij (in zijn hoofd) elke (nieuwe) behandelwijze op een ‘glazen plaatje’ teken.
Die ‘glazen plaatjes’ legt hij (alweer: in zijn hoofd) op een stapel en kijkt er dan van bovenaf doorheen.
Kenmerkend moeten behandelwijzen (regulier en/of para-medisch/CAM) altijd raakpunten met elkaar hebben, aangezien elke behandelwijze het menselijke lichaam of geest als werkterrein heeft: Er MOETEN er overeenkomsten te vinden zijn.
Behandelwijzen die geen raakpunten hebben, zijn dan ook doorgaans behandelwijzen die geen meerwaarde hebben en eerder in de categorie ‘kwakzalverij’ thuis horen.

Werkwijze

Nico laat anderen graag hun verhaal, droom en visie vertellen.
Hierdoor is hij in staat de stukken eruit te halen die geschikt zijn voor verdere ontwikkeling.
Wanneer het Nico aan kennis ontbreekt, dan verdiept hij zich in de materie om dan op een later moment advies te geven.

Regulier Hbo-onderwijs

Via Saxion Hogescholen (en haar rechtsvoorgangers) en later via Hogeschool Utrecht is Nico in het (reguliere) Hbo-onderwijs terecht gekomen.
In eerste instantie als organisator van onderwijs en later als (mede-)verantwoordelijke voor de accreditaties en als docent/ontwikkelaar.
Zowel bij Saxion als bij Hogeschool Utrecht kreeg hij de kans om onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren en daarmee breed ervaring op te doen.

Tussentijds lukte het, een nieuw ontwikkelde 4-jarige Hbo-opleiding “Analgesie Therapeut” (pijn-bestrijding, deels regulier en deels niet-regulier) ten uitvoer te brengen via de toenmalige Hogeschool Hanzesteden.
Van die opleiding zijn zelfs een behoorlijk aantal bachelors afgestudeerd (terwijl toch de inhoud deels binnen het CAM-domein  thuis hoorde).

Beheerder

Nadat hij in goed overleg was vertrokken bij Saxion Hogescholen, beheerde hij, samen met zijn vrouw, korte tijd “De Hof van Axen”.
Helaas bleek deze cursuslocatie dermate in financiële problemen te zijn geraakt, dat we onze pogingen om ‘De Hof’ te redden hebben moeten opgeven.

Borne, Overijsel

Na hun vertrek van ‘De Hof’ kwamen Nico en zijn gezin in Borne terecht waar hij zijn praktijk (later Centrum CAM) weer opstartte.

Onderwijsontwikkelaar

Al snel werd Nico gevraagd mee te werken aan het ontwikkelen van een particuliere opleiding binnen het CAM-domein.
Gedurende vier jaar werkte hij (veelal onbetaald) aan het ontwikkelen (beleid en beheer) van Instituut CAM als onderwijsorganisatie, het door Instituut CAM verzorgde onderwijs en verzorgde hij lessen en cursussen voor Instituut CAM.

Nadat een aantal betaalde krachten werden aangenomen door de directie gaf Nico aan voortaan ook betaald te willen worden (er bleken immers voldoende financiële middelen voorhanden te zijn om 3 betaalde krachten aan te nemen) voor de geïnvesteerde niet-betaalde uren: Per direct zegde de directie van Instituut CAM de samenwerking op waardoor Nico weer veel tijd/ruimte kreeg.

Onderwijssystemen

Nico vind, dat de in Nederland toegepaste onderwijssystemen, zeker waar het het CAM-domein betreft, ondoelmatig en van onvoldoende kwaliteit en niveau zijn.
Om die reden werkt hij, onder anderen, in samenwerking met Otto van Nieuwenhuijze (arts, ir.) aan een vernieuwend onderwijssysteem.

Wilt u meer weten of informatie over specifiek de werkwijze van Nico?
U kunt ons bereiken via mail (zie: contactgegevens) of eenvoudiger: via ons contactformulier.