Het centrum

Omdat Centrum CAM diverse diensten aanbied, is bewust gekozen voor gebruik van de term ‘Centrum’.

Aangezien alle diensten zich vooral richten op het CAM-domein, is daar logischerwijs de afkorting ‘CAM’ aan toegevoegd.
CAM staat voor: “Complementary and Alternative Medicine” maar wordt door Nico liever ‘vertaald’ als “Complementary and Additive Medicine”.

Geschiedenis van Centrum CAM

Ooit, vele jaren geleden, is Nico gestart met zijn praktijk, toen nog onder de naam “Praktijk voor Additieve Behandelwijzen”.
Een praktijk waarin uitsluitend behandeling van cliënten centraal stond.

Saxion

Doordat de praktijk naast het reguliere werk binnen het Hbo-onderwijs werd gevoerd, kreeg Nico de kans lessen te gaan verzorgen binnen de (toenmalige voorgangers) van Saxion.
In het kader van de ‘Vrije Studiepunten’ werd een breed aanbod aan kortlopende kleine cursussen aangeboden, waarvan Nico de cursus “Inleiding in de Additieve Behandelwijzen” voor zijn  rekening nam.
Een cursus die enerzijds veel informatie over het, toen nog heel enge, ‘alternatieve’ veld gaf en gelijktijdig heel veel liet zien van wat daar gebeurde waardoor deelnemers/studenten zagen dat het veel minder eng was dan altijd werd verteld door de docenten en veel effectiever was dan verwacht.
Een enorm aantal studenten (Verpleegkunde, Fysiotherapie, SPH, Maatschappelijk werk maar ook Bouwkunde, Elektronica, Chemie) van de toenmalige opleidingen volgden deze cursus gedurende de jaren dat deze verzorgd werd.
Helaas kwam daaraan een einde door de invoering van het BAMA-systeem (De Bachelor-Master verdeling). Ondanks dat de cursus jaren lang als enige cursus in het aanbod binnen twee dagen na opening inschrijving altijd overvol was (jaarlijks doorliepen maar liefst 100 studenten de cursus), verdween de cursus uit het aanbod.

Opleiding Basistherapeut

Doordat er interne reorganisaties plaats vonden, kwam Nico opeens zonder werk te zitten en schreef hij een notitie voor de opzet van een Hbo-opleiding Basistherapeut.
Tot zijn grote verbazing bleek daar al een werkgroep mee bezig te zijn binnen Saxion en werd hij daaraan toegevoegd.
Gedurende een aantal jaren werd, door een klein groepje docenten/ontwikkelaars, een complete opleiding (4-jarig, regulier HBO !!!!) ontwikkeld.

Helaas kwam de klap nadat alles klaar was en de opleiding aangemeld zou worden en de inschrijving geopend.
Het College van Bestuur (CvB) van Saxion had niet genoeg lef om een dergelijke vernieuwende opleiding door te zetten.
Men was bang dat afgestudeerden geen werk zouden vinden vanwege mogelijke ‘besmetting’ met alternatieve zaken en dus ging de opleiding de koelkast in.

Hogeschool Utrecht

Bijgevolg zat Nico weer zonder werk maar … tussentijds was, vanwege samenwerking, Nico deels uitgeleend aan Hogeschool Utrecht (HU), academie Verpleegkunde.
Hier werkte hij mee aan de ontwikkeling van een Minor (!!!) CAM.
De Minor CAM werd niet alleen ontwikkeld maar ook aangeboden en ook hier was het effect dat de minor binnen een dag na opening inschrijving altijd vol was (jaarlijks doorliepen maar liefst 120 studenten de minor).
Vooral uit de zogenaamde ‘gezondheidszorg-richtingen’ stroomden de studenten toe, de belangstelling was overweldigend.

Het einde kwam hier iets subtieler.
Een studente die had deelgenomen aan de minor, begon tijdens haar stage in het AZU vragen te stellen over een behandeling waarvan weinig positief resultaat was te verwachten.
Zij gaf daarbij aan, dat er binnen CAM veel effectievere mogelijkheden lagen.
Zo kwam het AZU tot de ontdekking dat de Minor CAM werd verzorgd en gaf zij de HU te verstaan dat zij verder geen stagiaires en afgestudeerden meer zou aannemen zolang die minor verzorgd werd.
In plaats van zich te verweren werd zonder pardon de minor beëindigd.

Voorloper van Centrum CAM: CCG

Na wat omzwervingen, startte Nico zijn praktijk weer op onder de naam “Centrum Complementaire Gezondheidszorg” (CCG) waarbij, naast behandeling, ook voorlichting en onderwijs een belangrijk onderdeel werd.
In samenwerking met “Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen” (SIG) werden al snel programma’s ontwikkeld.

Helaas bleek het zeer vooruitstrevende aanbod te vroeg te zijn.
De veranderingen binnen de niet-reguliere gezondheidszorg hield de therapeuten te veel bezig en ontwikkelingen konden slechts marginaal tot uitvoering worden gebracht.

Richting onderwijs

Inmiddels is Nico vooral gericht op het onderwijs: uit eigen ervaring en uit de praktijk werd heel snel helder dat het onderwijs binnen het CAM-domein wel gebruik maakte van de term ‘Hbo-niveau’ maar daar absoluut niet aan voldeed.

Met een aantal partners werd gepoogd een kwalitatief hoogstaande opleiding op te zetten (wat ook prima vorderde) tot de kans ontstond om het toenmalige Johan Borgman College (HJBC) over te nemen.
Die stap was snel gezet en daarna werd de toenmalige opleiding tot Paranormaal Therapeut (van HJBC) omgevormd volgens de regelen der kunst vanuit het reguliere Hbo (waar Nico immers werkzaam is geweest) tot een werkelijke opleiding op Hbo-niveau.

Aangezien de naam niet meer overeenkwam met de inhoud, werd de opleiding omgevormd tot de opleiding Energetisch Therapeut.
Accreditaties (van zowel CPION als SNRO) werden aangevraagd en zonder erg veel moeite ook daadwerkelijk behaald: de opleiding Energetisch Therapeut is een van de weinige opleiding binnen het CAM-domein die als gehele 4-jarige opleiding CPION geaccrediteerd is!

Nico ging meer onderwijs verzorgen en hield zich bezig met ontwikkelingen binnen (eerst HJBC, later PAVO Hogeschool en uiteindelijk) Instituut CAM en bouwde aan cursussen, onderwijs inhoud en systemen die het Hbo-niveau moeten (blijven) garanderen.

Via veel onbetaalde geïnvesteerde uren (uitsluitend de lessen werden betaald) bouwde Nico mee aan het ontwikkelen van een professioneel Instituut CAM.
Nadat eind 2017 opeens een 3-tal betaalde krachten werden aangenomen door de directie, nam Nico de beslissing om voortaan geen onbetaald werk meer te verrichten voor het instituut.
Helaas reageerde de directie daar uitermate rigide op: per direct (januari 2018) werd de samenwerking met Nico opgezegd.

Aangezien onderwijs en onderwijsontwikkeling een groot deel van de tijd van Nico invult (en Nico daarin ook veel plezier vind), heeft de praktijk/het centrum een andere invulling gekregen en wordt meer gericht op onderwijs en alles dat daarmee samenhangt, zonder de praktijk uit het oog te verliezen.
Als gevolg daarvan werd ook de naam van de praktijk omgevormd naar de huidige naam: “Centrum CAM”.

Wilt u meer weten of informatie over specifiek de werkwijze van Nico?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centrum CAM (zie: contactgegevens) of eenvoudiger: via ons contactformulier.

Centrum CAM

Het logo van Centrum CAM bestaat uit een groot aantal onderdelen, ieder met hun eigen betekenis.

bonzai in het logo van Centrum CAM

Bonsai

Het bonsai-boompje is opgenomen om te laten zien dat zelfs de machtigste boom geleid/ge-coached/opgevoed/getraind/onderwezen kan worden tot een esthetisch prachtig geheel.
In dat geheel zijn nog steeds alle eigenschappen van die grote boom aanwezig en gelijktijdig het bijna een nietig onderdeel van de natuur.
Zelfs de minuscule bonsai blijft een natuurlijk geheel.

Hoewel de bonsai zich (met gebruik van draden en stokjes) in een bepaalde vorm ontwikkeld (opgevoed wordt) zal het, op het moment dat alle beperkende draden en stokjes verwijderd worden, direct ontwikkelen (uitgroeien) tot een grote boom.

Dit is geheel conform met wat Centrum CAM doet.
Geen grote veranderingen of in een dwangbuis dwingen maar kleine zaadjes planten en ondersteunen, helpen zelf inzicht te krijgen en te groeien en dan, als Centrum CAM je loslaat, jezelf ontwikkelen tot die grote boom.

In het plaatje zijn geen details te zien, alleen de grote lijn, de omtrek, is zichtbaar.
Ook dit past in de visie van Centrum CAM: je wordt niet ondersteund in de kleinste details zodat een kloon van Centrum CAM of haar docent(-en) ontstaat maar je wordt geholpen de grote lijn te zien en daarna de details zelf in te vullen.

concentrische cirkels in het logo van Centrum CAM

Concentrische cirkels

De concentrische cirkels staan voor het zichzelf/vanzelf verspreiden van kennis/kunde/vaardigheden.
Onderwijs/voorlichting/informatie resulteert, mits goed verzorgd, in het starten van besef/inzicht op kleine schaal (de kleine cirkel) in een enkel persoon of een kleine (klas) groep.

Als het enthousiasme juist is overgebracht en de kennis is verdeeld/gedeeld, zal deze door de ontvangers weer verder verspreid worden en steeds grotere vormen aan nemen. Enerzijds groter omdat er een steeds breder ‘publiek’ kennis van neemt en anderzijds groter en breder omdat aan de originele kennis de kennis en ervaring van de ontvangers wordt toegevoegd.

Dat de kleinste cirkel mooi in de stam van de bonsai, zo ongeveer ter hoogte van de eerste ontwikkeling van takken, is geplaatst, is natuurlijk geen toeval
Vanaf de stam (zeg maar het eerste leerproces) verspreid kennis zich via de grotere naar de kleinere takken, naar de twijgen en naar de bladeren om daarna zelfs in de zaden terecht te komen die zich weer verspreiden enzovoort ….

achtergrond van het logo van Centrum CAM

Achtergrond

De achtergrond bestaat uit twee delen.

De lucht met haar blauwe kleur als teken van de adem, de lucht, die wij nodig hebben om te leven.
Op het grensvlak van lucht en aarde is een lichte corona zichtbaar, die staat voor de zee, het water, waaruit wij voortkomen.

De woestijn is opgenomen als teken dat zelfs de meest schrale voedingsbodem ons kansen geeft om te groeien, te leren, te ontwikkelen.
In tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt (dat de woestijn dood(-s) is, geen leven bevat) weten we inmiddels wel beter.
De woestijn krioelt van het leven; leven dat zich heeft aangepast, in staat is van weinig te leven en overleven als belangrijke vaardigheid heeft.

Ook dat zijn karaktertrekken die perfect passen bij Centrum CAM en datgene dat Centrum CAM onderwijst.
Ook al is het CAM-domein binnen de gezondheidszorg niet de grootste tak, zonder die tak zou enerzijds de gezondheidszorg niet compleet zijn en anderzijds de huidige (reguliere) gezondheidszorg het aanbod van patiënten allang niet meer aan kunnen.

het complete logo van Centrum CAM

Totaal

En zo ontstaat dan, bijna als vanzelf, het complete logo van Centrum CAM: een logo dat een eigen verhaal verteld, een betekenis heeft en het kenmerk is van Centrum CAM.