Samenwerkingen

Centrum CAM werkt, vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, samen met instellingen (in de meest brede zin) die de verbetering/verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg (in het algemeen en de complementaire gezondheidszorg in het bijzonder) en het onderwijs binnen het CAM-domein voorstaan.

Ten behoeve van cliënten, werkt Centrum CAM samen met praktijken die een vorm van behandeling/benadering kunnen verzorgen die niet binnen Centrum CAM verzorgd wordt.

Doordat Nico, op meer of mindere wijze, betrokken was bij de opleiding van de therapeuten die deze praktijken voeren, is Centrum CAM zowel de kennis/kunde/vaardigheid als de kwaliteit van deze praktijken goed bekend.

U kunt contact opnemen met Centrum CAM door het sturen van een mailtje (zie: contactgegevens) of eenvoudiger: via ons contactformulier. U kunt deze ook gebruiken voor het opvragen van meer informatie.

Door op het afgebeelde logo te klikken, gaat u rechtstreeks naar de betreffende website.